top of page

De 6 elementen van biodynamisch ademwerk en traumarelease (BBTRS)


De voorbije weken gingen we in onze nieuwsbrief telkens wat dieper in op een van de elementen van Biodynamisch Ademwerk en traumarelease (BBTRS).

In deze blog verzamelen we graag deze info.


Biodynamisch ademwerk is de basis van het werk dat we doen. Het is een therapeutische benadering die ademwerk als belangrijkste tool gebruikt. Dit gecombineerd met beweging, aanraking, geluid, expressie en meditatie stimuleert het het natuurlijk helingsproces van je lichaam. Daardoor wordt chronische spanning losgelaten en kan diepe heling op cellulair niveau plaatsvinden. Het helpt je lichaam om de onderbroken vecht/vlucht reactie af te maken en verhoogt je veerkracht omdat je capaciteit om bij moeilijke gevoelens aanwezig te blijven groter wordt.


Je zal merken in onze beschrijving van de zes elementen dat ze heel verbonden zijn met elkaar. Toch graag wat uitleg bij elk element:


MEDITATIE


Het soort meditatie dat we gebruiken, richt zich op het ontwikkelen van je "felt sense" (lees ook onze blog hierover) en hoe je rust en veiligheid in je lichaam kan ervaren.

Meditatie is de basis.

Je zou kunnen zeggen: zonder felt sense en ervaren veiligheid in je lichaam is het heel moeilijk om meer contact te krijgen met de emoties en ervaringen die vastzitten in je lichaam.

Tegelijk ontwikkelen deze 'vaardigheden' zich ook doorheen het proces dat je aangaat in dit werk. Door steeds meer naar de signalen van je lichaam te leren luisteren, je gewaar te worden van je fysieke sensaties en emoties, ontwikkelt zich ook steeds meer een diep gevoel van veiligheid, diep in jezelf. Ze gaan dus hand in hand.


Door meditatie gaat er na een tijd meer energie naar de waarnemer, die in het hier en nu kan observeren wat er aan het gebeuren is. Mediteren is je gedachten stil laten worden en in stilte kunnen zijn bij wat er is, wat je kan gewaarworden in je lichaam op dat moment. Zo kan je connecteren eerst met wat er aanwezig is en leer je steeds meer aanwezig te blijven bij wat je in het nu ervaart en daar ruimte voor te maken. Dit op zich is zeer helend. En zo kan je uiteindelijk contact maken met je diepste binnenste, dat rustig en stil is.


Geen transformatie zonder integratie. Dat is iets wat voorop staat in ons werk.

  • Meditatie (of lees 'gewaarzijn) is de meest effectieve weg om dagdagelijkse ervaringen lijfelijk te integreren. Een bepaalde mate van gewaarzijn is hierbij nodig om de ervaring te integreren. Meditatie laat ervaringen zakken in je lichaam.

  • Meditatie geeft je zenuwstelsel de kans om terug rustig te worden na een drukke dag of na intense gebeurtenissen.

We delen hier graag een tekst van Osho over meditatie die hier een krachtig perspectief aan geeft:

"Meditation doesn’t lead you to silence; meditation only creates the situation in which the silence happens. And it should be that whenever silence happens, laughter comes into your life. A vital joyous celebration will happen all around you. You will not become sad or depressed; you will not run away from the world. You will be here in this world, but seeing the whole thing as a game, enjoying the whole thing as a beautiful comedy, a fabulously amusing drama, with nothing serious about it. Seriousness is a disease. Laughter is the cure."

Wanneer je energie en je emoties kunnen stromen, dan kan er een leegte ontstaan. En in die leegte ontstaat, zoals Osho zegt, een levendigheid. Ontdaan van drama kan je kijken naar jezelf, voelen wie je bent en wat je wil.

We horen regelmatig mensen in de laatste fase van het werk lachen, schateren en blij zijn. We hebben het allemaal zelf ook al ervaren. De vreugde die zich toont wanneer emoties mogen bewegen en ons niet in de weg zitten van de schoonheid van het leven te zien.

De meditatie zorgt, zoals we hierboven al aanhaalden voor integratie. Het lachen, vieren en vreugdevol zijn, of gewoon in stilte observeren hoe het voelt om in contact te zijn met je lichaam, zorgt dat het proces dat we samen in gang steken, ook tot een echte transformatie kan leiden.


ADEM


Onze ademhaling is een bron van energie, energie die de brandstof kan geven voor het helend mechanisme van het lichaam. Door de diep verbonden ademhaling wordt je lichaam opgeladen en bepaalde spanningsgordels en emotionele patronen worden geactiveerd. Deze manier van ademhalen brengt je zenuwstelsel bewust naar 'stressmodus'. Het fight-or-flight-centrum van je hersenen wordt geactiveerd, waardoor je lichaam geholpen wordt om de opgebouwde spanning los te laten. Je lichaam vindt op deze manier zijn eigen wijsheid terug en toont je manieren waarop je deze spanningen stap voor stap kan losweken.

De adem wordt gebruikt om ons lichaam op te laden en te ontladen. Als je dit doet in een veilige context, leert je zenuwstelsel dat gemak en ongemak elkaar kunnen afwisselen. Zo leer je je zenuwstelsel via je ademhaling zelf te reguleren en bouw je meer veerkracht op. Bovendien kan je chronisch ongezonde ademhalingspatroon zich terug resetten.


Vrijer en dieper ademen is het leven toelaten, vreugde én pijn toelaten, het leven omarmen in al zijn aspecten. Je kan leren om je adem in te zetten, zowel om te activeren (sympathische zenuwstelsel) als om tot rust te komen (parasympathische zenuwstelsel). Het gaat hierbij over jouw veerkracht, jouw capaciteit om na een stresserende gebeurtenis telkens opnieuw naar een gezonde ademhaling terug te keren.


BEWEGING


De spanning en geblokkeerde energie in ons lichaam, komt doordat we een natuurlijke beweging niet konden afmaken. Stress of ingrijpende gebeurtenissen zijn op zich niet per se traumatiserend. Ze hebben alleen negatieve gevolgen als we de opgebouwde energie niet kunnen ontladen. Trauma gaat dus in wezen niet over de gebeurtenis op zich, maar over de geblokkeerde energie in je lichaam.

De snelste manier om spanning uit je lichaam te krijgen zijn onwillekeurige fysieke bewegingen.

We hebben een ingebouwd vermogen om de impact van een trauma te verminderen en ons te ontdoen van stress en zo ons evenwicht terug te vinden.

Heel wat somatische behandelmethoden van trauma stimuleren de tremorreactie van het lichaam.

Bijvoorbeeld bij TRE (tension and trauma release exercices) wordt een reeks oefeningen aangeleerd die de trillingen in je lichaam uitlokken en waardoor je dus spanning kan ontladen. Deze trilling kan heel subtiel voelbaar zijn, binnenin je lichaam, als een soort van tinteling. Soms is de trilling groter en ook zichtbaar voor anderen.

Een andere effectieve beweging is “unwinding” of “afwikkelen”, waarbij de beweging ontstaat in de kern van je lichaam en zich verspreidt naar de uiteinden van je lichaam (ledematen en hoofd).

De energie die onze ademhaling opbouwt in ons lichaam, wordt op die manier in beweging gebracht doorheen ons lichaam

Deze beweging voelt slangenachtig of golvend en heeft een invloed op spanning in diepe spier- en bindweefsels.

Tremor is vaak snel, ritmisch, terwijl ‘unwinding’ langzaam en slangenachtig is.

De bewegingen van tremor en unwinding kunnen elkaar triggeren en beide maken ze opgeslagen, vastzittende energie los.


GELUID


Het element Geluid gaat over het effect van trillingen en klanken op verschillende manieren:


  • Het effect van verschillende klanken en muziek op je lichaam

  • hoe trillingen van geluid je lichaam en je cellen kunnen beïnvloeden.

  • hoe je zelf door geluid te maken trillingen diep in je lichaam brengt, waardoor spanningsknopen losser kunnen worden gemaakt.


Al eeuwenlang wordt muziek als een helende kracht gebruikt. Het bewust en creatief gebruiken van geluid in de vorm van muziek, live instrumenten, eigen stem, is een geweldige hulpbron tijdens onze sessies.

Trauma en stress veroorzaken kleine cellulaire reacties en weefsel diep in ons lichaam trekt samen. De trilling van geluidsgolven heeft een directe invloed op onze cellen en kan geblokkeerde energie losmaken. Door een bepaalde trilling doorheen onze cellen te laten gaan, kunnen deze van vorm en structuur veranderen.

Ons lichaam bestaat voor 75% uit water en watermoleculen reageren sterk op trillingen. Stel je voor dat de 75% van je lichaam mee kan trillen zoals de druppel in dit filmpje :-)


Je stem is een heel krachtig instrument. Je kan er een trilling mee teweeg brengen tot diep in je lichaam. Stress, traumatische gebeurtenissen en periodes vernauwen vaak je keel, waardoor je vermogen om je uit te drukken, wordt belemmerd. Je houdt dan veel spanning vast in je mond, kaak en keelgebied.

Je expressiecentrum durven openzetten, begint met trillingen in dat gebied te brengen. Zo breng je via zachte trillingen al wat beweging in die regio’s.


AANRAKING


Bij biodynamisch ademwerk gebruiken we aanraking om het genezingsproces te versterken en te bevorderen, dit zowel met aanraking van jezelf én aanraking van de ander.


Selftouch - het aanraken van je eigen lichaam - kan ondersteunend zijn bij het integreren van emoties. Het contact van je hand (bijvoorbeeld op je buik of je hart) verbindt je met je fysieke lichaam en je gevoel en vergroot je zelfbesef. Bovendien kan het een gevoel van veiligheid, warmte of bescherming bieden en op die manier als resource gebruikt worden.


Bewuste aanraking, lichaamswerk en manipulatie van het bindweefsel helpen bij het loslaten van trauma.

Wanneer we samengetrokken spieren of energetische blokkades in het lichaam aanraken, ondersteunen we een energiestroom naar gebieden die zijn afgesneden van hun eigen fysieke en energetische circulatie.

Als je steeds meer contact maakt met je pijn en emoties, dan voelt de aanwezigheid van een liefdevol iemand naast je als een veilige haven. Bovendien kan een tedere, zachte aanraking dan helpen om meer contact met je emoties te durven maken.

Binnen BBTRS gebruiken we 4 stappen in de aanraking:

  • eerst werken we met de kracht van intentie. Met je intentie contact maken met het lichaam van iemand anders, kan op zich al veel in beweging brengen, letterlijk en figuurlijk.

  • in een tweede stap komen we fysiek stilaan dichterbij, waarbij de subtiele energie al voelbaar wordt.

  • in een volgende stap brengen we onze handen zo dichtbij dat we de warmte van het lichaam van de ander kunnen voelen. Er is nog geen echte fysieke aanraking, maar je zou kunnen spreken van een bijna-aanraking.

  • als laatste stap maken we heel bewust fysiek contact met de ander, mits voldoende veiligheid en altijd met wederzijdse instemming. Het kan dan gaan over het gebruik van drukpunten, zacht en diep lichaamswerk, tapping, losmaken van bindweefsel of gewoon zacht je handen leggen op een bepaalde plek.

Deze manieren van aanraking worden gebruikt om blokkades te stimuleren en vrij te maken.

Tegelijk wordt aanraking gebruikt om iemand de boodschap te geven dat hij niet alleen is in dit proces, dat het veilig is.

We helen alleen in nabijheid van anderen. 
Door de fysieke, warme en veilige nabijheid van een ander durf je het gemakkelijker aan om sensaties en emoties toe te laten en de bijbehorende energie door je lichaam te laten stromen.

EXPRESSIE


De bewuste expressie van emoties maakt deel uit van biodynamisch ademwerk, maar is geen doel op zich.


Het woord 'emotie' is afgeleid van het Latijnse: 'emotere', wat letterlijk betekent: energie in beweging.

Emoties en gevoelens zijn fysieke sensaties, voelbaar dus in ons lichaam. Het is een energie die vanbinnenuit ontstaat en in ons lichaam beweegt, een energie die in constante beweging is. Begrijpen dat emoties energie zijn, houdt in dat ze vloeiende, bewegende bronnen zijn die bedoeld zijn om te worden gevoeld en losgelaten versus onderdrukt en genegeerd.


Als we dus 'bevriezen' zetten we die energie vast, worden we de emotie en blijft ze ons volledig in beslag nemen. Het is alsof je een bezoeker opsluit in je huis, en die bezoeker begint zich uit verveling overal in te bemoeien en alle ruimte in te nemen. Dit ondermijnt onze veerkracht.

Vanaf het moment dat je emoties als energie gaat beschouwen die vastzit in je lichaam dan weet je wat te doen, niet?

Gooi het eruit, beweeg, dans, tril, ween met heel je lijf, vrij, laat die energie eruit.

Zo voel je steeds meer dat je niet die emoties bent, dat een emotie opkomt en weer weggaat, zoals golven die komen en gaan, als je het niet vasthoudt in je lichaam.


Dit is ook de uitnodiging die je in elke sessie zal krijgen, telkens opnieuw:

"Probeer je fysieke sensaties en emoties zo scherp mogelijk op te merken,

en te voelen hoe je dit kan uitdrukken met je lijf...

Hoe kan je uitdrukken met heel je lijf wat je vanbinnen ervaart?"

"Welk geluid drukt uit wat je nu vanbinnen voelt?"


Je gaat niet in het verhaal, maar je leert de energie die met deze emoties gepaard gaat, op te sporen en in beweging te brengen.

Zo kan je traumatische ervaringen integreren. Stapje voor stapje.

Zonder overweldigd te worden door je emoties.

Zonder pijnlijke ervaringen te moeten herbeleven.

Zonder je zenuwstelsel te overweldigen.


Door de pijnlijke emoties te doorleven, komt er ook weer meer ruimte voor vrijheid, authenticiteit, verbinding en liefde: onze wezenlijke natuur.
 

Triggert deze uitleg je? De ervaring is moeilijk in woorden helemaal te vatten, dus kom het zelf ervaren!

Kijk op onze kalender! We organiseren kennismakingssessies, ademreeksen en retraites. 

255 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Комментарии


bottom of page